You Are Here: Home » Posts tagged"ruou can"

Tục uống rượu cần của người Thái Mường Lò

Trần Vân Hạc Rượu là thức uống không thể thiếu của người Thái Mường Lò - Yên Bái. trải mấy ngàn năm lịch sử đã hình thành và phát triển thành một văn hóa uống rượu đậm đà bản sắc văn hóa. ...

Read more

© 2011 Powered By LenStudio.Net

Scroll to top