You Are Here: Home » Posts tagged"duc viet"

So sánh Tục ngữ Đức Việt

Nguyễn Văn Hoa ( Kinh Bắc) 1- Lịch sử vấn đề Chúng tôi đã có bài tìm hiểu Tục ngữ Mường: http://newvietart.com/index4.126.html Và nghiên cứu Tực ngữ trên Tạp Chí Nam Phong ( PQ) http://newvietart.com/index679.html Và cũng đã tìm hiểu chuyện cổ tích của JACOB VÀ WILHELM GRIMM ( Đức) http://newvietart.com/index4.407.html Trong khuôn khổ bài này , chúng tôi xin phép So sánh Tục ngữ Đức và Việt Nam, đặc biết kh ...

Read more

© 2011 Powered By LenStudio.Net

Scroll to top