You Are Here: Home » Posts tagged"chu thai"

Ngôn ngữ và chữ viết của dân tộc Thái Việt Nam

Thạc sĩ Lò Mai Cương Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) có nêu “... Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc. Đi đôi với việc sử dụng ngôn ngữ, chữ viết phổ thông, khuyến khích thế hệ trẻ thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số học tập, hiểu biết và sử dụng thành thạo tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình ... " Và Hội nghị lần ...

Read more

Lựa chọn hình thức thể hiện thanh điệu trong chữ Thái

Sầm Văn Bình (Quỳ Hợp, Nghệ An) Một trong các cách phân loại ngôn ngữ trên thế giới là dựa vào âm tiết, theo đó ngôn ngữ ở các quốc gia có thể thuộc về một trong hai loại: Ngôn ngữ đơn âm tiết và ngôn ngữ đa âm tiết. Ngôn ngữ chính thức của Việt Nam, Trung Quốc và một vài nước lân cận cũng là ngôn ngữ đơn âm tiết. Người Thái có mặt ở một số quốc gia vùng Đông Nam Á cũng sử dụng ngôn ngữ đơn âm tiết. ...

Read more

© 2011 Powered By LenStudio.Net

Scroll to top